เอกสารที่ใช้สมัครเรียนและเข้าสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

อัตราค่าเรียน

สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลดทันที!! #พร้อมสอบใบขับขี่ครบจบที่เรา

  • หลักสูตรสอบใบขับขี่รถยนต์ เรียนขับรถ 10 ชั่วโมง อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถวิวไดร์ฟเวอร์ชลบุรี
  • หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถวิวไดร์ฟเวอร์ชลบุรี อัตราค่าเรียน 1,000 บาท
  • หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ จาก 5ปี เป็น 5ปี 200 บาท
  • หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ด้วยตนเอง 500 บาท

แบบฟอร์มสมัครเรียน

โทร. 038-199630 สมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  สำนักงานใหญ่

โทร. 084-5639995 สมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สนามของเรา

โทร. 061-5674454 สมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ จุดรับสมัคร

บริการเว็บไชต์ครบวงจรโดยไอนีทเว็บ ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่อีเมล : viewdriver@brightesttv.net

จำนวนผู้เข้าชมเว็ป